Marka Kimliği

Görsel marka kimliği, bir markanın kendisini ifade ettiği ve müşterilerinin markayı tanımlarken ilişkilendirdiği ilk dildir. “Marka Kimliği” ya da bir diğer adı ile “Kurumsal Kimlik”, bir markanın ürün ve hizmetleri yanısıra sahip olduğu değerler, gerçekleştirdiği faaliyetler ve hedeflerini içeren tüm faktörlerin toplamını temsil etmektedir. Başarılı bir marka kimliği, halkla ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, pazarlama, tasarım gibi farklı disiplinlerin birleşiminden oluşmakta ve bu disiplinler arası gerçekleştirilen çalışma süreci ile bu alanlarda markaya ilişkin belirleyici bir görsel kimlik oluşturmalıdır.

 

Marka kimliği geniş anlamıyla, kurumdaki bireyler arası kurum içi ilişkileri ile kurumu temsil eden herhangi bir noktanın dışarısı ile olan tüm ilişkilerini kapsamaktadır. Bu kapsamda oluşturulan “marka kimliği”, süreçte sürdürülen ve geliştirilen bir “marka kültürü” haline dönüştürülmelidir.

 

Bu süreçte planlanan ve gerçekleştirilen tüm çalışmalar, bir markanın nasıl algılanacağını, nasıl anılacağını, nasıl hatırlanacağını, müşterilerine gösterdiği dışa açılan yüzünün ne derece güven verici ve ikna edici olduğunu belirleyen bir ‘itibar’ çalışmasıdır. Bir markanın sermayesi, üretimdeki özeni, çalışanların özverisi ve diğer tüm sosyolojik ya da teknik bileşenleri temsil eden ‘marka kimliği’, belirlenen bu görsel kimlik ile müşterilere ulaştırılır. Günümüzdeki rekabet ortamında, diğerlerinden farklılaşmak-sıyrılmak, başarılı ve sürdürülebilir neticeler elde etmek, burada bahsi geçen kurumsal kimliğe yapılan yatırım ile doğru orantılıdır.

 

 

Logo Tasarımı

Literatürde geçen tanımı ile ‘logo’, bir marka’nın taşıdığı tüm değerlerin, bir simge ya da bir yazı olarak tasarlanmış halidir. Görsel marka kimliğinin en önemli ve en temel unsuru olan “logo”, ilgili marka’nın karakterini, duruşunu ve “ne olduğunu” anlatan bir imzadır. Bir markanın temsilcisi olan “logo”, süreçte zamanın gereklerine ayak uydurabilmesi için gerektiğinde geliştirilebilir-güncellenebilir.

 

 

Logo Kullanım Kılavuzu

Logonun oluşturulma sürecinde, hayati öneme sahip teknik kriterleri göz ardı eden bazı markalar, çok sık logo değişikliğine gitmekte; bu da kitlelerin gözünde imzalarını değiştiren bireyler, karakterini sık değiştiren kişiler gibi algılanmakta ve istikrarsız-sağlıksız bir gelişim olarak ortaya çıkmaktadır. Bir markanın itibarını temsil eden logonun, tasarımı sırasında ortaya çıkan görsel-teknik normların, aynı kriterlerde, aynı özenle uygulanabilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için, uygulama sırasında kılavuzluk-rehberlik eden bir kurallar bütününe ihtiyaç duyulmaktadır. Buna “Logo Kullanım Kılavuzu” denir.

 

Logonun görünebilir, okunabilir, uygulanabilir, sürdürülebilir, geliştirilebilir, modern, sade ve basit yapıda olması gibi teknik gereklilikleri yanında; biçim ve renklerin psikolojik ve sosyolojik etkileri de bu sürece önemle dahil edilir. Çünkü insanlar bir markayı (logoyu), bir başka insan gibi algılar ve zihinlerinde “bohem, enerjik, iyi, kötü, düzenli, karmaşık, güven verici, istikrarsız” ve benzeri özelliklerde tanımlarlar. Bu özelliklerin ne olduğu ise, tüm bu üretim sürecinde gösterilen tecrübe, profesyonellik ve özenli yaklaşım ile belirlenir. Süreçte gerçekleştirilmesi planlanan gazete-dergi ilanları, basın duyuruları, açık hava görselleri, tabela, bayrak-flama gibi uygulamalarda, marka’yı temsil eden, büyük bir yatırım ve emek ile üretilen logo’nun “doğru şekilde” uygulanması, sadece “Logo Kullanım Kılavuzu”nda belirlenen disiplin ve içeriğindeki teknik kurallar ile sağlanabilir.

 

 

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Marka’yı kurum içinde ve kurum dışında temsil eden, iç ve dış yazışmalarda kullanılan; temel olarak dosya, antetli kağıt, zarf, kartvizit ile başlayan ve kurumsal kimliği oluşturan -üzerinde logo’nun olduğu- ilgili tüm evraklardan oluşan görsel-kurumsal kimlik takımının, belirlenen teknik kurallar çerçevesinde tasarlanmasıdır.

 

Bir marka’nın itibarını oluşturan en önemli unsurlardan biri, görsel istikrardır. Bunun sağlanması da, üzerinde logo’nun bulunduğu, marka’yı temsil eden tüm basılı ve dijital evrakların “görsel bütünlük” çerçevesinde üretilmesi ile mümkündür.

 

Marka’ya ait tüm basılı ve dijital alandaki evrakların-dokümanların ebat, renk ve benzeri teknik uygulama kurallarının belirlendiği; üniformadan flamaya, tabeladan web sitesindeki banner uygulamasına kadar, marka’nın yer aldığı her alandaki uygulamaları kapsayan, disipline eden ve kullanımına yönelik ayrıntılı şekilde rehberlik eden “Kurumsal Kimlik Kılavuzu” ile “görsel marka kimliği” tanımlanmış olur.