Sosyal medya hayatımızın her yanını kuşatmış durumda. Özellikle 21. yüzyıl jenerasyonu sosyal medyayla yatıp sosyal medyayla kalkar oldu. Bu da basın yayın kuruluşlarının ve diğer kitle iletişim araçlarının önemini giderek yitirmesi anlamına gelmektedir. Güncel veriler ışığında sosyal medya danışmanlığı sayesinde sosyal medya çözümleri ajansımız tarafından karşılanmaktadır. ...